Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                                              Forsiden
Valborg Olsen

Valborg og Johanne OlsenOluf Olsen
Oluf Olsen
med døtrene
Valborg og Johanne


OlsenValborg Vilhelmine Frederikke Olsen


Min farmor, Valborg Vilhelmine Frederikke Olsen, blev født i Magstræde i 1885. Hun var kun 10 år gammel, da hendes mor, Karen Marie Hansine Hansen, døde. Valborg og søsteren Johanne Henriette tilbragte herefter en tid på børnehjem.
I 1912 giftede hun sig med Jens Jørgen Pedersen Ellegaard. Sammen fik de børnene Jørgen og Erik. Oluf Frederik Olsen

Oluf Frederik Olsen blev født I 1860 i København. I folketællingen fra 1885 kan man se, at han bor sammen med sin kone Karen Marie Hansine Johansen og sin mor Henriette Olsen på kvisten i sidehuset til Magstræde 14.

Det fremgår også af FT 1885 at Karen er født i 1847 i Roskilde. Oluf og Karen fik to døtre : Valborg i 1885 og Johanne Henriette Olsen i 1886.
Karen døde d. 13 august 1895.


Efter Karens død blev begge børn sendt på Dohns børnehjem. Hvornår de kom på børnehjem, og hvad grunden hertil var kendes ikke. Helt dårligt kan forholdet mellem far og døtre ikke have været, for Oluf var forlover ved Valborgs bryllup., ligesom han var fadder ved hendes børns dåb.

Oluf giftede sig i 1909 med Henriette Marie Hansen. De flyttede til Bjørnsonsvej 76, hvor de boede til Olufs død i 1929. Indtil nu har jeg ikke kunnet finde noget om Henriettes død. Hun er sikkert flyttet, men hvorhen vides ikke.

I 1929 Hængte Oluf sig. Der er optaget en politi rapport om selvmordet, men den har jeg ikke haft lejlighed til at læse endnu.