Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                                    Forsiden 


             


Leon Koed Jappe


Carl Conrad Vilhelm Jappe

Jens Nicolai Jappe


Peder Jappe


Ditlew Henrich Jappe


Jappe

vaben
Tidligere mente flere i Jappe familien, at navnet stammede fra Frankrig, men ifølge oberingenieur Heinrich Jappe, der gennem mange år forskede i slægten, så kommer Jappe slægten snarere fra De Frisiske Øer. Stormflods katastrofen i 1362 betød, at mange flyttede fra øerne og i stedet valgte at bosætte sig i Schlesvig - Holstein. Herfra har slægten bredt sig mod øst og nord.

Jappe navnet er en tysk afledning af det frisiske Tjabbe(rt). Oprindeligt Thiod "folk" - beraht "strålende"

Jappe navnet knytter sig i Tyskland til byer som Bosau, Pløn, Kiel og Lübeck. I Danmark var Jappe repræsenteret i Sorø, Nykøbing Falster og København
 I stadsbiblioteket og på rådhuset i Lübeck findes rådsherren Asmus ( Erasmus ) Jappes våben fra 1600 tallet.


Heinrich Jappe har udgivet en slægtsbog om Jappe familien, som bl. a. befinder sig på Stadsarkivet i Lübeck.

Allis Koed Jappe

Allis Koed Jappe


                                                                                   
Allis blev født d. 9 oktober i Solbjerg sogn på Frederiksberg. Faddere: Repræsentant A. E. Hansen og fru P. Hansen, Frederiksvej 39.3, afdelingschef K. Koed Jappe, Gasværksvej 33.

Hun er datter af Leon Koed Jappe  og Vita Deodata Hansen.


Hun blev gift i Solbjerg kirke med Jørgen Ellegaard d. 25 maj 1941.


 Frem til 1959 boede Allis og Jørgen med deres tre børn, Jan, Ib og Kirsten, på Engvej 43, Sundby på Amager. Lejligheden bestod af stue, dagligstue, soveværelse, køkken og badeværelse. På badeværelset var der både badekar og bruser, hvad der på den tid kun var i de færreste lejligheder. Desuden var der centralvarme i hele huset. Fyret stod i kælderen, og det var lejernes opgave at fylde koks i det.


I 1959 byggede de hus på Langedvej i Nedervindinge ved Vordingborg. Deres hus var det første, der blev bygget  på vejen. 


Efter Jørgens død i 1984 blev Allis boende i huset indtil 2009, hvor hun fik en lejlighed i  Næstved. Allis døde fredag d. 4 november 2011. toppen af siden


 Leon Koed Jappe


                                            

 Leon blev født d. 7 februar 1897 i Dannebrogsgade 21 i København. Han var det fjerde barn ud af en flok på 10. Frøken Jappe fra Gothersgade og slagter Jappe fra Roskilde var faddere.

 Han giftede sig d. 18 maj 1919 med Vita Deodata Hansen. Forlovere var Vitas far Jacob Hansen og Leons bror Svend Aage Koed Jappe.
Vita og Leon fik to børn. Min mor Allis Koed Jappe og min morbror Bent Leon Koed Jappe.
Vita og Leon flyttede ofte, og i familien snakkede man om, at de ofte ikke nåede at pakke ud, før de flyttede igen. Hvorfor de flyttede så meget, er der flere grunde til, men det skete, at der ikke var penge til huslejen, fordi Leon havde lånt andre penge.
I al den tid jeg kan huske, boede de på Florensvej nr. 6 i Sundby på Amager. Lejligheden var ikke specielt stor. Der var en stue med en karnap, soveværelse, køkken og badeværelse, så det kneb lidt med pladsen, når hele Leons familie skulle samles til fest. Alle voksne sad i stuen, mens mine søskende, mine to fætre og jeg klemte os sammen i karnappen.


Leon boede de sidste år, han levede på plejehjemmet Sølund, Ryesgade 15. Han døde 7 februar 1985.   toppen af siden


   Carl Conrad Vilhelm Jappe


Min oldefar, Carl Conrad Wilhelm Jappe, blev født d. 16 maj 1855 på Ejegod mølle  ved Nykøbing Falster. Forældrene var Elise Amalie Kragh og Jens Nicolai Jappe.
 
Oldefar flyttede i 1889 til Frederiksberg. Han giftede sig d. 16 maj 1891 i Smidstrup  kirke med Ane Margrethe Andersen Koed, der blev født d. 12 januar i Haastrup.  
Frem til 1905 fik de 8 børn. Nummer 4 i rækken var min morfar Leon Koed Jappe.
I en folketælling i 1911 kan man se, at familien boede i en 4 værelses lejlighed, heraf  1 pigeværelse, på Gasværksvej 33. Lejligheden kostede den nette sum af 199 kr. i  halvårlig husleje. Husets ejer hed i øvrigt A. Hansen, og selve lejligheden lå i forhuset.
På dette tidspunkt arbejde Carl som møllersvend på Nielsens sennepsfabrik.  Folketællingen meddeler pudsigt nok, at han gik til og fra arbejdet. 
 
Ved de børn, der blev født før 1899, er fødestedet angivet som Dannebrogsgade 21.
Carl Conrad døde d. 8 juni 1918. Ane Margrethe levede til 1956. De sidste år af sit liv boede  hun hos sin yngste søn Helmuth Jappe.
Toppen af siden

Jens Nicolai Jappe


Min Tipoldefar, Jens Nicolai Jappe, blev født d. 9 september 1819 i Sorø. Han er søn af Peder Jappe og Marianne Bierring.

Jens Nicolai Jappe

10 april 1845 giftede han sig i Roskilde domkirke med Elise Amalie Kragh. Elises mor, Vibeke Sophie Bierring, er en søster til Peder Jappes kone Marianne.


Jens Nicolai og Elise flytte til Nykøbing Falster, hvor de overtog Ejegod Mølle. Sammen fik Jens Nicolai og Elise 13 børn. Flere af børnene døde som helt små. Andre døde som teenagere. En af dem var sønnen Niels Peter Christian jappe, 1851 - 1870, der stort set altid var syg. Udgifter til læge og medicin var en af årsagerne til at Jens Nicolai til sidst måtte sælge møllen.

I 1873 flytter familien til Bredgades mølle ved Slagelse, men må også opgive den, hvorefter de i nogle år forpagter fiskeriet ved Sorø sø. Jens Nicolai måtte hurtigt opgive fiskeriet. I stedet forsøgte han sig som kroholder på Osted kro ved Ringsted. Da det heller ikke gik, flyttede familien til Roskilde, hvor Jens Nicolai blev gæstgiver.


Gennem hele nedturen fra 1873 til Jens Nicolais død d. 16 juni 1884 i Roskilde, modtog han og Elise ofte økonomisk støtte fra svigerfaderen Niels Frederik Kragh, men det var åbenbart ikke nok til ,at de kunne klare sig.

Et barnebarn, Fanny Fang, har givet et levende billede af møllerfamiliens liv i sin lille erindringsbog : Fra Ejegodsmøllen ved Nykøbing.                                                                                                                                                

 


Toppen af sidenPeder JappePeder blev født i Svebølle i 1770. Han blev døbt i Avnsø kirke d. 29 april 1770, hvor han "blev båren af Sr. Jacobsens kjerreste af Aussøgaard. Fadderne var Olle Jensen, Niels Jensen, Johan Ipsen smeds hustru Ellen Jensdatter, Johan Ulrichs hustru Mariane og Peder Madsens hustru, alle af Svebølle".
Peders far Ditlew Henrich Jappe var ferskvands fisker. Peder blev også fisker, og han overtog fiskeriet i Sorø efter sin far, og i 1819 - 1822 blev han tillige fisker på Tystrup sø for godsejer Nyegaard på Frederikskilde.Soro

Peder døde d. 3 april 1825 i Sorø og blev begravet d. 8 april 1825.

Den 3 april anmelder hans søn Ditlev Henrik Jappe faderens dødsfald på skifteforvalterens bopæl: "at hans Fader Fisker Peter Jappe afvigte Nat ved Døden er afgaaet, efter Opgivelser efterlader den afdøde sig ingen andre Arvinger end 10 børn som ere avlede i Ægteskab med hans efterlevende Enke, Mariane født Bjerring; og med disse Børn af hvilke de 8 ere umyndige og de 2 mindreaarige ønsker Enken at blive i uskiftet Boe efter Bevilling, hvorom hun ansøge. På grund heraf blev dette Stervboe ikke taget under Behandling. Underskrevet J. S. i D. H. Jappe".

Efter mandens død sidder Mariane tilbage med 10 børn. Hun gifter sig ikke igen, så hun har selv måtte forsørge børneflokken. Vi ved ikke, hvordan hun har klaret det, men vi får antydninger af, hvordan hendes liv har formet sig ved at se i folketællingerne.

I folketællingen for Sorø landsogn i 1834 kan vi se, at Mariane sidder i aftægt hos sin søn Ditlev Henrik. På det tidspunkt er hun 56 år gammel. To ah hendes børn bor der også. Det er Jens Nicolai Jappe og Vilhelmine Jappe.

I 1845 bor Mariane i Realgaden i Sorø, og hun har ifølge folketællingen fiskeri som erhverv.

1850 kan vi læse at Mariane bor i Fiskerhuset og på det tidspunkt lever hun af sine midler. Hendes søn, Jørgen Christian Jappe, døde i 1847, men Mariane har tilsyneladende taget sig af to af hans børn nemlig Caroline Vilhelmine og Carl Dominico.

Mariane døde i 1865. Herefter overtog Sorø Academi fiskerhuset: "Skr af 24/11 1865: Mad. Jappe Fiskeforpagter i Sorø og Petersb. Søer + 1865 [Contrakten hævet 1/1 1866, Boet fradraget for Istansættelse af Fiskerhuset mod at overlade Academiet uden godtgørelse den af afdøde byggede nordre Udhus og frafaldt Betaling for indretning af søndre Sidehus til beboelse] Søndre Sidebygning med tilhørende Have overlades til Bolig for en Skovbetjent. Resten af huset med Fiskeriet i begge Søer bortforpagtes."

Dødsfaldet omtalt i Næstved Avis 23/10 1865 side 3: M. Jappe født Bjerring død 88 år.Ditlew Henrik Jappe


Alt tyder på at min tip-tip oldefar er identisk med Ditlew Henrik (Heinrich) Jappe. Ifølge mormonernes database er han født d. 12 november 1719 i Bosau ved Oldenburg.

Hvornår han er kommet til Danmark vides p.t. ikke, men 7 juli 1762 bliver han ifølge Jystrup kirkebog gift med Johanne Larsen . Ditlew er da fiskemester på Skjoldenæsholm og Johanne havde været stuepige samme sted. Allerede 11 juli bliver deres første barn, Henrik døbt, så det var i sidste øjeblik, at de blev gift. På grund af Johannes fremskredne svangerskab, foregik vielsen i hjemmet.


Citat fra kirkebogen:" 7 juli 1762 blev fiskemester Sr. Ditlef Henrich Jappe på Skjoldenæsholm og forhenværende stuepige Johanne Larsens sammesteds uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hiemme i huset sammenviede.
Forlovere : H. Berg fra Lethreborg og C. F. Holst fra Sch. holm."  


Frem til 1779 får de 7 børn. 1. Hendrik Jappe, født 1762 i Skjoldnæsholm, 2. Cathrine Jappe, født 1764 i Sorø, 3. Hans Christian Jappe, født 1767 i Svebølle, 4. Peder Jappe - min tipoldefar - født d. 4 april 1770 i Svebølle, 5. Christiane Frederica Jappe, født 1775 i Sorø, 6. Marianne Jappe, født 1778 i Sorø, 7. Sophia Elisabeth Jappe, født d. 14 februar 1779 i Sorø.

Fra 1771 til sin død i 1783 er Ditlew fisker ved Sorø Akademi, men han har givet også arbejdet som fisker i Svebølle.
I Sorø boede Ditlew og Johanne med deres syv børn i Bleghuset. Johanne overtog fiskeforpagtningen efter Ditlews død, men hun måtte opgive det i 1787, hvor det blev bortforpagtet.

De to brødre Peder og Hans Christian var fiskere som faderen. Peder i Sorø og Hans Christian ved Thule sø ved Sorø.