Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                                        Forsiden
 Ignaz Rapp

Ignaz RappPauline Rapp

Pauline Ane Johanne RappAnders Martin Rapp
Anders Martin RappRapp

Familienavnet Rapp stammer med sikkerhed fra Tyskland, men det er tænkeligt, at Rapp'erne oprindeligt kommer fra Frankrig. I Colmar i Frankrig er der en statue af general Rapp, der kæmpede sammen med Napoleon. Familie traditionen gør ham til en af vores forfædre, men der er endnu ikke påvist nogen forbindelse.

 

Pauline Ane Johanne Rapp

Pauline blev født d. 19 november 1877 i Randers. Senere flyttede hun med resten af familien til København. Her mødte hun Jacob Hansen, som hun giftede sig med d. 19 december 1897. Det var nok også på høje tid, for d. 10 januar 1898 fødte hun deres første barn Axel Ejner Ove Hansen. Senere kom børnene Vita og Tove til.

Da hendes far, Ignaz; blev fængslet for brandstiftelse, assurancesvig og bedrageri, blev Pauline sendt i pleje hos sin ældre bror Anders Martin Rapp, der boede i Frederikshavn. Anders var ironisk nok arrestforvarer.

Pauline døde d. 21 november 1969. Sine sidste år tilbragte hun på Østervang plejehjem.Ignaz Rapp
 

Ignaz blev født d. 5 september 1832 i Dautmergen i Tyskland. Han blev uddannet som sadelmager og tapetserer.
Han kom til Danmark i 1853. I 1959  giftede han sig med Pauline Ane Johanne Nielsdatter, der boede i Randers, og sammen fik de ni børn. Min oldemor, Pauline Ane Johanne Rapp, var nummer 8 i børneflokken.

Efter et par år i Hammershøj flytter familien til Randers, hvor de bor de næste 17 år. I 1873 bliver Ignaz dansk statsborger.
I 1878 flyttede familien til København og får en lejlighed i Øhlenschlægergade 16. 


Jeg har fået fortalt, at man i familien mente, at Ignaz datter, Pauline Ane Johanne Rapp, giftede sig under sin stand, da hun blev viet til min oldefar Jacob Hansen. Han var jo "kun" portør ved DSB, derfor undrede det mig en hel del, da jeg i en folketælling fra Herstedvester fra 1890 pludselig stødte på Ignaz navn, for her var han opført som straffefange. På Landsarkivet fandt jeg Vridsløse fængsels protokol, hvor jeg med undren kunne læse, at min oldefar var blevet dømt for brandstiftelse, assurancesvig, bedrageri. Herunder følger en afskrift af fængselsprotokollen.Vridsløse fængsel stamrulle 1859 - 1932


Dom nr. 8652 Fange nr. 77

Indsat til forbedringshus arbejde på 3 år ifølge dom i 1'ste instans Københavns politi d. 3 marts 1888.

Afleveret til straffeanstalten d. 8. marts 1888
Straffetiden udløber d. 8 marts 1890
Afgået d. 8 marts 1890 kl. 3(41)

Højde: 60½ Figur:
Lemmer: Spinkel Hår: gråt
Øjne: blå     Næse: velformet
Ansigtsfarve: bleg     Taler: dansk med tysk accent

Særlige kendetegn: nærsynet, overliggende tå på begge fødder

Fødested: Württemberg     Tidligere straffe: ikke straffet
Forsørgelsessted: København
Sidste opholdssted: København
Næringsvej: Sadelmager
Alder: 54 år f. 5-9-1833
Religion: Evg. Luthersk     Konfirmeret: ja
Kan læse: ja      Kan skrive: ja

har 8 børn

Sundhedstilstand ved ankomst: god

Forbrydelsen, hvorfor fangen er inddømt: Brandstiftelse, assurancesvig, bedrageri
§ 281, 259, 253

Oplysninger om fangens foregående levnet: Faderen arbejdede til sidst i Lindau i Bayern, dør for 12 år siden. Moderen døde et par år efter. 10 søskende, de fleste i Amerika. Hjemme til konfirmation. Derpå i sadelmagerlære i Bremen, hvor han levede hos en farbror, der var gæstgiver. Siden ernæret sig ved profession. Kom til Danmark i marts 1853. Arbejdet i Randers, Lemvig o. fl. steder. Gift 1858 og bosat 2 år i Hammershøj ved Viborg, 17 år i Randers og siden i København. Har pantsat en del betroede gulvtæpper og da han ikke kunne indløse dem, sat ild på sit loftskammer for at give det udseende af, at de var brændt. Hele etagen brændte og kpt. for assurancen udbetalt og betalte tæppernes ejere. Kunne være behjælpelig med tæppernes pantsætning og idømt 2x5 D. v x br. (2x5 dage vand og brød ?)
Bedrøvet

Efter at have læst fængselsprotokollen, har jeg haft lidt svært ved at se, hvordan man i familien kunne snakke om, at Pauline skulle have giftet sig under sin stand. Da jeg fortalte min mor om Ignaz fængselsdom, blev hun temmelig overrasket. Det var så sandelig ikke noget, man havde talt om i familien, så den historie havde hun aldrig hørt.

Et af Ignaz og Paulines  børn,  Julie Rapp, udvandrede sammen med sin mand Carl Ferdinand Andreasen til Buenos Aires i år 1900. Julie og Carl fik  to børn: Svend og Kaj. De har flere gange besøgt familien i Danmark. Jeg kan huske, at jeg har mødt Svend hos Vita og Leon engang i 1950'erne.

Ignaz døde d. 14 maj 1899, og Pauline døde d. 6 oktober 1919.


Til toppen af siden