Alle navne i slægten - Efternavne

Slægten omfatter 14740 personer i 4987 familie grupper og 237 aner til Ib Ellegaard

Forrige navne
Lunn, Adam Carl Frederik (1851-1927)
Lunn, Agnes Cathinka Wilhelmine (1850-1941)
Lunn, Agnete (1890-....)
Lunn, Andriette (1775-....)
Lunn, Anna Margrethe (1782-1851)
Lunn, August (1858-1924)
Lunn, Carl Friderich August (1808-1886)
Lunn, Caroline Frederikke Augusta (1850-....)
Lunn, Cathinca Louise Amalie (1846-1901)
Lunn, Cathrine Louise (1803-1891)
Lunn, Christian Ditlev (1804-1890)
Lunn, Christian Ditlev Hansen (1737-1814)
Lunn, Clementine (1783-1857)
Lunn, Constance Emilie Clara (1849-1930)
Lunn, Dorthea Cathrine (1852-1881)
Lunn, Dorthea Charlotte Elisabeth (1810-1891)
Lunn, Erasmus Sigismund (1843-....)
Lunn, Francoise Veronique (1886-....)
Lunn, Frederik Conrad Hansen (1738-....)
Lunn, Hans Friederich Conrad (1781-1781)
Lunn, Hansine Lorentze (1779-1800)
Lunn, Henriette Caroline Eleonore (1844-....)
Lunn, Henriette Louise (1845-....)
Lunn, Henrik Willads Jacob (1839-1877)
Lunn, Hylleborg (1777-1797)
Lunn, Hylleborg Kirstine (1777-1847)
Lunn, Jacobine Frederikke (1841-1917)
Lunn, Juliane Sophie (1819-1851)
Lunn, Julie Elise Christine (1848-1849)
Lunn, Kai (1886-....)
Lunn, Kitty (1888-....)
Lunn, Lauritz Christian (1842-....)
Lunn, Lorentz Christian Ditlev (1779-1789)
Lunn, Magdalene Amalie (1807-1874)
Lunn, Magdalene Henriette Charlotte (1846-1878)
Lunn, Marie Elisabeth (1778-1860)
Lunn, Mathias Hansen (1739-1811)
Lunn, Michael Willars (1843-....)
Lunn, Ove (1821-1873)
Lunn, Peder Christian (1801-1801)
Lunn, Peter Iver Julius (1813-1907)
Lunn, Peter Ove Julius (1851-1877)
Lunn, Regine Petrea (1848-1854)
Lunn, Thyra (1855-1948)
Lunn, Villads Knudsen (1816-1904)
Lunn, Villars Hilmar (1855-....)
Lunn, Villars Knudsen (1845-....)
Lunn, Willards Knudsen (1775-1865)
Lunn, Willars Christian (1854-1865)
Lunn, Willars Knudsen (1844-1931)
Lunn, Aage (1884-....)
Lusty, Dagny Irene (1923-....)
Lusty, Grethe Marie (1918-....)
Lusty, Margit Gunhild (1916-....)
Lusty, Rosa Sofie (1914-....)
Lusty, Sophus Vilhelm (1889-....)
Lusty, Vilhelm Andreas Emilius
Lübbers, Caroline Charlotte (1898-1973)
Lücking, Claus
Lücking, Laura
Lücking, Simon (1989-....)
Lygsted, Louise (1808-....)
Lykke, Kirsten Nielsdatter (1817-1886)
Lykkeberg, Kaj (1949-....)
Lykkegaard, Bent (1928-....)
Lykkegaard, Hans (1895-....)
Lykkegaard, Jes (1960-....)
Lykkegaard, Jørgen (1931-....)
Lykkegaard, Karsten (1958-....)
Lykkegaard, Ruth (1925-....)
Lynghøj, Ottha Anna Lerche (1921-....)
Lyngstad, Bjarne (1901-1971)
Lysdal, Leo Hugo (1930-....)
Lysdal, Søren Peder
Lütkemeyer, Anna Margrethe (1941-1962)
Lütkemeyer, Elna (1902-....)
Lütkemeyer, Frederik Vilhelm Herman (1873-1924)
Lütkemeyer, Fritz
Lütkemeyer, Fritz (1898-....)
Lütkemeyer, Viggo (1899-1961)
Lütken, Peter Johan (1773-1838)
Lütken, Petrine (1805-1858)
Lützen, Frantz Møller (1830-1903)
Lützen, Frederikke Christiane (1860-....)
Lützen, Hans Erhard Saabye (1801-....)
Lützen, Ingeborg Charlotte (1873-....)
Lützen, Julius Egebeck (1859-....)
Læssøe, Hans Sørensen
Læssøe, Søren Hansen (1712-1765)
Løberg, Mathilde Ellida
Lødeng, Josefine Marie
Løie, Hans Christian Rasmussen (1816-1889)
Løke, Mette Marie Pedersdatter
Efterfølgende navne
 

Ib Ellegaard(e-mail) | Fornavne | Efternavne | Stednavne | Aneliste

Data kommer fra : Ib Ellegaard
Adresse : Nęstved

Siderne er lavet den 13-maj-2022 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018